Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Magnus Ulväng får Heijnes rättsvetenskapliga pris

För praktiskt användbar forskning om straffrättlig konkurrens.

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat att ge sitt rättsvetenskapliga pris till Magnus Ulväng, professor i straffrätt vid Uppsala universitet. Prissumman är 100 000 kronor.

I sin motivering skriver stiftelsen: ”Magnus Ulväng har utfört ett osedvanligt omfattande och ingående forskningsarbete rörande straffrättsliga konkurrensfrågor och där visat att en teoretisk ansats är väl förenlig med praktisk användbarhet.”

Magnus Ulväng, född 1970, utsågs 2010 till professor i straffrätt på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Där har Ulväng tidigare också avlagt juris doktorsexamen 2005 och juris kandidatexamen 1997.

Ulvängs forskning berör straffrättsliga konkurrensfrågor samt frågor om uppsåt och oaktsamhet, och har dokumenterats i ett antal böcker, skrifter och artiklar. Ulväng tjänstgjorde som expert i Påföljdsutredningen, Utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott och Psykiatrilagsutredningen. Magnus Ulväng är även utsedd till expert i en utredning som ska se över narkotikastrafflagen.

Förra gången priset delades ut var 2007, då till Uppsalaprofessorn Håkan Andersson. Och gången dessförinnan var 2001, till Nils Jareborg, även han professor i straffrätt i Uppsala.

Magnus Ulväng tog emot priset vid styrelsesammankomsten med Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning den 31 mars, och höll då ett mycket uppskattat anförande om uppsåt och oaktsamhet.