Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt förslag om skärpta straff för allvarliga våldsbrott

Utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott föreslår att minimistraffen för flera av de allvarligaste våldsbrotten höjs.

Utredningen lämnade den 2 april sitt betänkande Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18) till justitieminister Beatrice Ask. Särskild utredare har varit riksåklagaren Anders Perklev.

Utredningens föreslår att fängelsestraffen förlängs med mellan tre månader och två år. De nya minimistraffen ska vara som följer: 

  • Grovt olaga hot respektive grovt olaga tvång: fängelse i nio månader (för närvarande sex månader).
  • Grov misshandel respektive grov utpressning: fängelse i ett år och sex månader (för närvarande ett år).
  • Grovt rån respektive synnerligen grov misshandel: fängelse i fem år (för närvarande fyra år).
  • Dråp: fängelse i åtta år (för närvarande sex år).

Vidare föreslår utredningen att straffskalorna för brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor förändras och höjs så att de bättre överensstämmer med straffen för andra grova våldsbrott.

Utredningens föreslår också att brottet barnadråp avskaffas. Det ska ersättas av ett nytt brott: dråp under förmildrade omständigheter med en straffskala upp till åtta års fängelse.

De nya straffen är tänkta att gälla från den 1 juli nästa år.