Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europadomstolens syn på klientsekretess kritiseras

The Law Society kritiserar Europadomstolen för att i Öcalan-domen ha gett turkiska myndigheter rätt att spela in möten mellan PKK-ledaren och hans advokater.

Den engelska advokatorganisationen oroas av att denna del av domslutet kan få långtgående konsekvenser för klientsekretessen.

I domen som kom den 18 mars slår Europadomstolen fast att den dödsdömde före detta PKK-ledaren Abdullah Öcalan inte fick en rättvis rättegång i Turkiet. Men i samma domslut konstaterar Europadomstolen att turkiska myndigheters inspelning av möten mellan Öcalan och hans advokater var motiverade eftersom nationella myndigheter måste kunna belägga personer som är åtalade för terroristaktioner med lagliga restriktioner när sådana är speciellt nödvändiga för att skydda samhället mot våld.

– Jag ser med stor oro på Europadomstolens avgörande. Att inte tillåta enskilda samtal med advokat är oacceptabelt och kan inte ursäktas med det uppgivna brottets allvar. Risken är uppenbar att detta kommer missbrukas inte minst i jakten på terrorister, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar till domslutet.

The Law Society hänvisar till artikel 22 i FN-stadgan där det slås fast att ”ombud, rådgivare och advokater åt parter inför domstolen skola åtnjuta de privilegier och immuniteter, som erfordras för ett oberoende utövande av deras uppgifter.”

Europadomstolens dom kommer samtidigt som 46 kurdiska och turkiska advokater är åtalade för att ha företrätt PKK-ledaren. Rättegången följs av många advokatsamfund i Europa som har påtalat att de åtalades rättigheter enligt Europakonventionen har blivit kränkta.

De sju domarna i Europadomstolen, ledd av svenskan Elisabeth Palm, ger i övrigt Öcalan rätt på flera punkter. Den turkiska domstolen opartiskhet ifrågasätts, eftersom en militär domare satt med under en stor del av processen mot Öcalan.

Europadomstolen anser också att den före detta PPK-ledaren inte hade möjlighet till en rättvis rättegång, eftersom kontakterna med advokaterna begränsades.

 

Läs artikeln på The Law Society’s webbplats

Europadomstolens domslut Ocalan v. Turkey