- Det finns viktiga möjliga finansiärer i USA i form av stiftelser och amerikanska UD finansierar den typ av verksamhet som vi sysslar med. Ett par av våra medlemsorganisationer är redan baserade i USA. Men vi vill göra oss mer kända och utöka vår medlemskår där. Då känns det naturligt att öppna kontor i Washington, säger ILAC:s generalsekreterare Christian Åhlund.

Organisationens finansiering har under årens lopp till stor del kommit från Sverige. Vid årsskiftet fick ILAC 80 miljoner kronor för ett treårigt program i Mellanöstern från svenska Sida. Sedan ILAC bildades 2002 har antalet aktörer som ägnar sig åt likande verksamhet ökat kraftigt. Det gör att fler organisationer konkurrerar om den finansiering som finns internationellt. Det har också lett till att finansieringsverksamheten har blivit mer byråkratiserad. 

- Processen att få pengar och redovisa hur de har använts var mycket enklare i början, säger Christian Åhlund

ILAC, International Legal Assistance Consortium, är en paraplyorganisation för experter inom juridik och mänskliga rättigheter. Organisationens främsta uppgift är att se till att olika typer av rättsbistånd används på rätt sätt vid återuppbyggnaden av rättsväsendet i länder som har drabbats av krig och interna konflikter.

- Det blir mer och mer tydligt att rättssystemet är bland de första offren i länder som råkar ut för krig och interna konflikter. När en konflikt upphör är bland det viktigaste att upprätta rättssystemet. Utan rättssystem blir det aldrig någon fungerande demokrati. Det är ingen brist på konflikter i dag och det är ingen brist på arbetsuppgifter för oss, säger Christian Åhlund.