Över 600 unga jurister deltog i undersökningen om sina erfarenheter från arbetslivet.

Trenden är att yngre jurister arbetar gratis i längre perioder, ibland upp till två år. Över en tredjedel av respondenterna i undersökningen sade att de inte fick någon kompensation för exempelvis måltider och resekostnader trots att de inte fick betalt för det arbete de utförde.

Enligt undersökning betalade drygt 60 procent av de svarande över 20 000 brittiska pund för sin juristutbildning 2014. Ett år tidigare uppgick siffran till 35 procent. Nästan en tredjedel uppgav att det obetalda arbetet tvingade dem att skuldsätta sig ytterligare. Över två tredjedelar sade att de på kort sikt föredrar att tjäna pengar för att betala av sina skulder framför att förverkliga sina långsiktiga karriärmål.

– Jag uppmanar yrkeskåren att omvärdera situationen och inte sätta kortsiktiga kommersiella fördelar framför framtida juridiska förmågors utveckling, säger Sophia Dirir, ordförande för den engelska advokatorganisationen Law Societys avdelning för unga advokater, till engelska Law Society Gazette.

Läs mer: