Internettjänsten lanserades på måndagen och har som affärsidé att tillgängliggöra information från samtliga svenska domstolar. Tjänsten gör det möjligt att söka på en person eller på ett företag för att se om det under de senaste fem åren har varit föremål för juridisk prövning. Tjänsten riktar sig till alla som vill kolla upp personer som till exempel en granne, en tilltänkt date, en hantverkare, en blivande anställd eller en ny hyresgäst.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och ordförande Bengt Ivarsson intervjuades med anledning av den nya tjänsten bland annat i Gomorron Sverige i SVT, Nyheterna i TV 4, Studio Ett i SR och i DN.

– Det är ett cyniskt missbruk av de grundläggande demokratiska rättigheter som vi har och det motverkar precis det syftet som de har att skydda. Offentlighetsprincipen och yttrandefriheten är en grundpelare i en rättsstat. När man gör på det här viset och cyniskt gör business av detta genom att i själva verket förtala personer då motverkar det syftet, sa Anne Ramberg när hon intervjuades i Gomorron Sverige på tisdagsmorgonen.

Hon underströk att syftet med offentlighetsprincipen är att medborgarna ska kunna kontrollera myndigheter och få insyn i förvaltningen, så att tillkortakommanden och missbruk kommer fram.

– Det här handlar bara om att slå mynt av folks intresse av skvaller helt enkelt. Det är en farlig utveckling därför att det riskerar att man överlåter det här till en folkdomstol där oskyldiga utpekas. Och man ska komma ihåg att det är inte bara brottslingar, personer som har sonat sina brott eller sonar sina brott som blir utpekade, utan även brottsoffer, barn som blivit utsatta och så vidare. Det är väldigt allvarligt tycker jag.

Anne Ramberg fick frågan om Lexbase är lagligt?

– Det återstår att se och det tål att prövas om det inte är förtal. Personuppgiftslagen sätts åt sidan av det här utgivningsbeviset. Generaldirektören på Datainspektionen har skrivit en utmärkt artikel på DN Debatt i dag och just ställt krav på att man måste ändra grundlagen för att ytterst skydda den offentlighet som inte minst media är i behov av, sa Anne Ramberg.

Lexbase har redan hunnit bli polisanmäld och anmäld till JK av ett flertal personer. Enligt Datainspektionen är dock utgivarbeviset korrekt och då gäller inte personuppgiftslagen. I debattartikeln i DN skriver Datainspektionens chef Kristina Svahn Starrsjö att ”om personuppgiftslagen gällt hade sajten stängts, men eftersom sajten skaffat ett utgivningsbevis är myndigheterna fullständigt bakbundna. Nu brådskar det att ändra grundlagen.”

 

Gomorron Sverige

 

TV 4 Nyheterna (inslaget visas efter 15 minuter och 20 sekunder)

 

Studio Ett

 

DN Debatt, ”Grundlagen missbrukas och måste ändras snarast”