Avhandlingen ”Alcohol-intoxicated eyewitnesses’ memory” visar att lägre promillehalter inte tycks ha stora negativa effekter på just vittnens minne av brott.

– Rekommendationen från studien är därför att polisen och andra representanter för rättsväsendet kan se vittnesmål från personer med en promillehalt under 1,0 i blodet som relativt tillförlitliga, säger avhandlingsförfattaren Angelica Hagsand.

Hennes undersökning bygger på experimentella studier där sammanlagt 200 vuxna försöksdeltagare fick konsumera en alkoholhaltig dryck eller juice och därefter bevittna en film där en kvinna kidnappades av två män. En vecka senare fick vittnena i uppgift att dels identifiera gärningsmannen vid en vittneskonfrontation och dels berätta vad de mindes av själva händelsen. Några av vittnena blev även intervjuade direkt efter brottet.

Förmågan att känna igen ansikten vid vittneskonfrontationen påverkades inte av alkoholen. Alkoholpåverkade och nyktra vittnen kunde också ge ungefär samma mängd information om själva brottet. En av delstudierna visade dock att de påverkades vittnesmål var något mindre tillförlitliga än de nyktras.

Vittnen, påverkade såväl som nyktra, som intervjuades direkt efter brottet mindes både mer information och var mer tillförlitliga än vittnen som intervjuades en vecka senare. Mest fördelaktigt var det att intervjua ett vittne två gånger, både direkt (när han eller hon var påverkad) och sedan efter en vecka.

– Vittnen med en låg grad av påverkan kan därmed bidra med viktig information i utredningar och bör inte nödvändigtvis misstros mot bakgrund av att de har konsumerat en mindre mängd alkohol, säger Angelica Hagsand.