SVT Forum direktsänder ett seminarium om överrätternas roll den 12 juni kl. 13.30.

Det är ett av flera rättsvetenskapliga seminarier som ordnas i samband med Svea hovrätts 400-årsjubileum.

I panelen ingår
Per Hall, president i Hovrätten för Västra Sverige
Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot, ledamot av Domarnämnden
Marianne Lundius, ordförande i Högsta domstolen
Anders Perklev, riksåklagare
Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet
Lennart Svensäter, president i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Se seminariet direktsänt på SVT Forum

De frågor som diskuteras är följande.

Vilka är instansordningens grundläggande funktioner? Kvalitetskontroll eller fullständig omprövning?

Vad menas med att tyngdpunkten ska ligga i första instans?

Vad innebär teknikutvecklingen och utvecklingen av processrätten för överrätternas struktur, organisation och lokalisering?

Vilka filtermekanismer kan och ska finnas mellan instanserna: prövningstillstånd, andra processuella restriktioner?

Hur står sig den svenska instansordningen och de processuella och organisatoriska förutsättningarna i en internationell jämförelse?

Reformbehov?