Justitieombudsmannen kritiserar polisen i Västra Götaland och en chefsåklagare för brister i utredningen när tre oskyldiga män frihetsberövades misstänkta för terrorbrott i oktober 2010, samtidigt som polisen med våld forcerade dörren till ett vittnes hem, där hans minderåriga barn fanns, för att hämta honom till förhör.

I oktober 2010 fick polisen i Västra Götaland veta att en kvinna hade hört en man tala om ett planerat bombattentat mot ett köpcentrum. Tre män misstänktes för förberedelse till terroristbrott, anhölls i sin frånvaro och frihetsberövades av polisen. Efter förhör och husrannsakningar avskrevs alla misstankar.

JO konstaterar i sitt beslut att det finns brister i utredningen, bland annat att polisen inte försökte säkerställa vid vilken tid kvinnan hörde samtalet. Bristerna har sannolikt har lett till att de tre oskyldiga männen frihetsberövades och att deras familjer utsattes för ett våldsamt polisingripande i sina hem. JO och kritiserar polismyndigheten för bristerna och skriver att det finns skäl att se allvarligt på dem.

JO kritiserar polisinsatschefen för beslutet att forcera vittnets dörr med våld när han skulle hämtas till förhör. ”[U]trymmet för att med våld bereda sig tillträde till ett vittnes bostad i samband med att denne ska hämtas till förhör är ytterst begränsat. Nyttan av en sådan åtgärd kan mycket sällan överväga det obehag och den skada åtgärden innebär”, skriver JO.

JO kritiserar också chefsåklagaren som var förundersökningsledare för att han inte tog ställning till om de misstänkta behövde försvarare när de först förhördes. JO konstaterar att de misstänkta var anhållna, misstänkta för förberedelse till ett mycket allvarligt brott, och att förhören var ingående och varade i över en timme. Enligt JO:s mening borde de misstänkta ha haft tillgång till försvarare när de förhördes. JO skriver i beslutet: ” En brottsmisstänkts rätt till försvarare vid förhör är en central rättssäkerhetsfråga. Oavsett den misstänktes inställning till brottsmisstankarna och till att hålla förhöret utan försvarare närvarande kan ett sådant förfarande äventyra den misstänktes rättssäkerhet. Att förhör genomförs utan försvarare kan också påverka förhörens bevisvärde, liksom förfarandets förenlighet med kravet på rättvis rättegång enligt Europakonventionen.”

JO noterar att männen frihetsberövades en tidig lördagmorgon, utanför jourdomstolarnas öppettid, och menar att det inträffade illustrerar nödvändigheten av att det finns en faktisk tillgång till försvarare och att en offentlig försvarare kan förordnas även vid sådanda tidpunkter, om det finns behov av att höra den misstänkte skyndsamt. Den frågan kan endast lösas av rättsväsendets aktörer och av lagstiftaren, avslutar JO.

Tidskriften Advokaten skrev om det felaktiga ingripandet i nr 3/2012.

JO:s beslut (dnr 2978-2012)