Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till och behandla uppgifter i registret för att hindra att personer med tillträdesförbud kommer in på arenorna.

Möjligheten att besluta om tillträdesförbud är ett viktigt verktyg i arbetet mot våld i samband med idrottsarrangemang, skriver regeringen. För att ett tillträdesförbud ska vara effektivt krävs att de personer som har förbud inte släpps in på arenorna utan kan stoppas av arrangörerna vid inpasseringskontrollen. För idrottsorganisationerna kan det många gånger vara svårt att känna till vilka som har tillträdesförbud och att identifiera dessa personer.

Regeringen föreslår därför att polisen ska föra ett register med uppgifter om personer som har meddelat tillträdesförbud. Idrottsorganisationer ska ha att rätt att ta del av och behandla uppgifter som finns i registret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av tillträdesförbud.

Lagen kompletteras med en rätt för polisen att fotografera den som har eller skäligen kan antas få ett tillträdesförbud i syfte att fotografiet ska tillföras tillträdesförbudsregistret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015. Bestämmelsen om direktåtkomst till registret föreslås dock träda i kraft den 1 januari 2016.