Delegationen togs emot av samfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn, som ansvarar för Advokatsamfundets internationella arbete.

Förutom information om skillnaderna på advokatmarknaden i de båda länderna diskuterades även advokatsamfundets roll och uppgift i ett rättssamhälle. Även vad som kunde konstateras vara känsliga frågor, såsom mänskliga rättigheter och frågor kring rättssäkerhet adresserades.

Det var uppenbart att det finns stora skillnader i uppfattningar kring dessa och många andra frågor som i en västerländsk demokrati uppfattas som grundläggande. Den iranska delegationen framförde också att man befarade att det både i Sverige och i andra europeiska länder sprids en helt felaktig bild av Iran och det iranska rättsväsendet och undrade hur man kunde komma till rätta med detta.

Johan Sangborn konstaterade att det otvetydigt är så att Iran har en lagstiftning som från ett västerländskt perspektiv framstår som odemokratisk och som inte är förenlig med grundläggande mänskliga rättigheter. Bland annat togs frågor om dödsstraff och synen på homosexuella och andra oliktänkande upp.

– Även om det givetvis är intressant och givande att diskutera rättsliga frågeställningar med företrädare för advokatväsendet i ett land som Iran, får man inte gå miste om möjligheten att lyfta fram även känsliga frågor till diskussion. Syftet med ett besök av detta slag är inte att jämföra materiell lagstiftning och utbyta artigheter; det måste dessutom klart framgå att vi från svensk sida anser det vara ytterst angeläget att revidera den iranska uppfattningen om mänskliga rättigheter i grunden. Här har vi som advokatsamfund en skyldighet när vi träffas på det sätt vi gjorde idag, sa Johan Sangborn efter mötet.