Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har släppt den slutliga statistiken för 2013 gällande anmälda brott, misstänkta personer och uppklarade brott. Dessutom publiceras en specialstudie av dödligt våld.

Av specialstudien framgår att antalet män som dödades med skjutvapen ökade från 14 personer 2012 till 21 personer 2013. För kvinnor ökade antalet från 3 till 5 personer. I 30 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2013 användes skjutvapen, vilket är en något högre andel jämfört med 2012 då den var 25 procent.

2013 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott, vilket är i princip samma nivå som 2012. Sett till enskilda brottskategorier noteras minskningar i antalet anmälda brott 2013 inom kategorierna skadegörelsebrott, stöldbrott och brott mot person jämfört med föregående år. Under samma period ökade de anmälda brotten inom kategorierna trafikbrott, bedrägeribrott och narkotikabrott.

Exempel på förändringar i antalet anmälda brott 2012–2013

Bilinbrott −14 procent
Personrån −13 procent
Butiksrån +10 procent
Bankrån +29 procent (ökning med sex anmälda brott)
Misshandel −12 procent (mot man 18 år eller äldre)
Våldtäkter −5 procent

Förändring i antalet personuppklarade brott 2012–2013

Bedrägeribrott +8 procent
Skadegörelsebrott −7 procent
Brott mot person −11 procent
Narkotikabrott −7 procent
Trafikbrott −11 procent
Övriga brott −12 procent
Stöldbrott −15 procent

 

Läs artikeln på BRÅ:s webbplats