Advokatdagarna 2014 startade i dag den 6 november på Grand Hôtel i Stockholm. Advokatdagarna som nu genomförs för fjärde gången inleddes av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som pekade på hur många av de stora samhällsfrågorna i vår tid behandlas vid de många seminarierna och föreläsningarna under årets advokatdagar.

Advokatdagarna 2014
Mer än 700 deltagare samlades till 2014 års Advokatdagar i Stockholm.

Därefter överlämnade Anne Ramberg Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Sture Larsson i Eksjö. Hon lovordade särskilt Sture Larssons sällsynta breda kunskaper och erfarenheter och mycket höga integritet, och nämnde hans insatser för Advokatsamfundet. Priset består av 100 000 kronor som i pristagarens namn avsätts till ett pro-bono-projekt.

Alla deltagarna lyssnade till på den amerikanske författaren Martin Ford, som höll en föreläsning under rubriken The rise of artificial intelligence and its implications for jobs and economy. Ford beskrev utifrån historiska statistiska iakttagelser sina teorier om hur den moderna tekniken och automatiseringen kan få djupgående konsekvenser för ekonomin och samhällsordningen i världens länder, som kanske kräver oortodoxa lösningar på den ekonomiska politikens område.

Därefter gick deltagarna för att delta i seminarierna de olika parallella seminariespåren inom områdena process och skiljedom, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt och rule of law samt advokatverksamhet.