Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål som gäller advokater med uppdrag inom obeståndsrätten. Frågan gäller om det är möjligt att förordna en advokat som har varit företagsrekonstruktör i ett bolag som förvaltare i en efterföljande konkurs, eller om det föreligger jäv.

I de två mål som har fått prövningstillstånd förordnade tingsrätten de advokater som förut har varit företagsrekonstruktörer till förvaltare i respektive bolags konkurs. Tingsrätten fann inte någon omständighet som innebär att advokaterna inte skulle vara opartiska i konkurserna.

Tillsynsmyndigheten i konkurser hade en annan uppfattning och överklagade besluten. Men hovrätten avslog båda tillsynsmyndighetens överklaganden.

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd i målen den 10 november.

Högsta domstolens mål nr Ö 3190-14 och Ö 4110-14