Vetenskapsrådet har beviljat 6 miljoner kronor, fördelat över fyra år, för forskningsstudien ”Säkerhetisering i praktiken – advokater i kampen mot penningtvätt och finansieringen av terrorism i Storbritannien, Sverige och Frankrike”.

Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, leder projektet.

Projektet studerar hur europeiska advokaters roller som väktare av rättsstaten omförhandlas och omdefinieras när advokater förväntas agera som ”poliser” och som statens agenter i kampen mot penningtvättbrott och terroristfinansiering. Forskarna analyserar hur ”säkerhetiseringsprocessen” när det gäller privata aktörer manifesteras i praktiken genom en jämförande studie av advokater i Storbritannien, Sverige och Frankrike.

Bakgrunden är att EU:s andra och tredje penningtvättdirektiv tvingar advokater att föra omfattande register om sina klienter och rapportera minsta misstanke om penningtvätt och terroristfinansiering till den nationella finanspolisen utan att berätta det för klienten. Forskningsprojektet studerar hur advokater hanterar rollen som å ena sidan väktare av mänskliga rättigheter i demokratier och å den andra statens agenter i säkerhetiseringsprocesser i kampen mot terrorism.

Läs mer om projektet