Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot åklagarmyndigheten och mot en tingsrättsdomare för deras handläggning av ett frihetsberövande. Tingsrätten höll inte häktningsförhandling inom den lagstadgade fyradygnsfristen efter att en misstänkt som överlämnades från Finland kom till Sverige. Åklagaren hade inte underrättat tingsrätten om att den misstänkte hade anlänt, och tingsrätten tog inte heller reda på när han kom. Den misstänkte satt frihetsberövad utan lagstöd i över 2½ timme. Eftersom häktningsförhandlingen började för sent, måste tingsrätten försätta mannen – som misstänktes för bland annat olaga hot – på fri fot. JO ser allvarligt på det som har inträffat.

Mannen, som var häktad i sin utevaro, skulle transporteras från Finland till Sverige. Enligt lagens regler måste domstolen hålla häktningsförhandling senast fyra dygn efter det att den misstänkte kommer till Sverige.

Åklagarmyndigheten hade fått en resplan för den misstänkte i förväg. Men Åklagarmyndigheten tog inte reda på om resplanen följdes och underrättade inte tingsrätten när den misstänkte kom till Sverige. Någon av de inblandade åklagarna borde skyndsamt ha tagit reda på om resan hade genomförts enligt resplanen och meddelat tingsrätten när hindret för häktningsförhandling hade upphört, skriver JO i sitt beslut, och konstaterar att åklagarmyndigheten förtjänar kritik för handläggningen av frihetsberövandet.

Inte heller tingsrätten, som hade häktat den misstänkte i hans utevaro, tog reda på när han kom till Sverige. Tingsrätten höll sin häktningsförhandling efter det att fyradygnsfristen hade gått ut. Det ledde till att den misstänkte släpptes fri, efter att han hade varit frihetsberövad i mer än två och en halv timme utan lagstöd. JO skriver att den ansvariga domaren förtjänar kritik för att hon inte ringde Åklagarmyndigheten och frågade när den misstänkte hade anlänt eller skulle anlända till Sverige och för att häktningsförhandlingen hölls mer än fyra dygn efter det att han anlände.

”För den enskildes rättssäkerhet är det grundläggande att användningen av tvångsåtgärder mot honom eller henne sker på ett korrekt sätt. Det kräver att samtliga aktörer inom rättsväsendet tar sitt ansvar för handläggningen och fullgör sina uppgifter med stor noggrannhet”, skriver JO.

JO:s beslut den 6 november 2014 (dnr 6055-2013)