Japanska advokater
Advokaterna Hiroshi Miyauchi och Yuichi Kawamoto träffade Advokatsamfundets Anna Fridh Welin.

Några av de frågor som berördes var tidsramarna för prövning, förutsättningarna för och det praktiska användandet av förvar, tolkar samt flertalet frågor kring förordnande av rättsliga biträden i migrationsärenden – vem står för kostnaden för rättsliga biträden, i vilket skede förordnas rättsligt biträde etc.

De två japanska advokaterna besökte Advokatsamfundet som en del av deras besök i Sverige. De ingår i en grupp som är utsedd av det japanska samfundet, Japan Federation of Bar Associations, som fått i uppdrag att lämna förslag i syfte att förbättra mottagandet och hanteringen av asylsökande samt förvarstagna i Japan. Besöket genomförs i samarbete med UNHCR i Japan och UNHCR i Sverige.