Advokaten Allan Widman i Malmö, riksdagsledamot för Folkpartiet liberalerna, blir ny ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Allan Widman blev ledamot av Sveriges advokatsamfund år 2000.

Han kom in i riksdagen år 2002 och har alltsedan dess varit ledamot av försvarsutskottet. Han har också bland annat varit ordförande i EU-nämnden och suppleant i utrikesutskottet och konstitutionsutskottet.

Widman är reservofficer vid artilleriregementet i Boden och driver en blogg om försvarsfrågor. Allan Widman var särskild utredare i Veteranutredningen, som lämnade sitt slutbetänkande i april i år.