Revisionsjätten KPMG kommer i fortsättningen att erbjuda sina klienter juridiska rådgivningstjänster inom ramen för revisionsfirman. Det blir möjligt sedan tillsynsmyndigheten för advokater i England och Wales (Solicitors Regulation Authority) beviljade KPMG licens för en alternativ företagsstruktur (alternative business structure, ABS). En sådan licens kan sedan oktober 2011 beviljas enligt den engelska lagen om juridiska tjänsteutövare, Legal Services Act. Med en sådan licens kan advokater bedriva verksamhet tillsammans med till exempel revisorer eller fastighetsmäklare.

KPMG är den första revisionsbyrån i Storbritannien som marknadsför sig som MDP (multi-disciplinary partnership). Tidigare i år fick en annan revisionsjätte, PwC, också en ABS-licens i England och Wales.

Brittiska KPMG planerar att tillhandahålla utökad juridisk rådgivning inom affärsjuridik, arbetsrätt och migrationsrätt till sina befintliga klienter, men betonar att företaget inte har några planer på att etablera fristående advokatverksamhet. KPMG uppger att revisionsbyrån planerar att tredubbla antalet jurister i firman till 150 jurister under de närmaste tre åren.

I Sveriges advokatsamfund var frågan om multi-disciplinary partnerships omdiskuterad omkring år 2000. Advokatsamfundet förklarade att det inte var förenligt med god advokatsed för en advokat att ingå i en firma som också var en revisionsbyrå.

Det ledde till att ett antal advokater lämnade sina byråer för att gå över några av de största revisionsfirmorna och medverka i deras satsningar på affärsjuridisk rådgivning. Men efter några år avvecklade revisionsbyråerna sina affärsjuridiska avdelningar, och många av affärsjuristerna återgick till advokatbyråerna.

Advokatsamfundet har varit kritiskt till att blanda samman revisors- och advokatverksamhet på den grunden att de två yrkesgrupperna har olika roller och följer yrkesregelverk med olika utgångspunkter.

Engelska Law Gazettes nyhet om KPMG:s ABS-licens