Regeringen utnämnde i dag den 9 oktober Dag Stegeland till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg. 

Dag Stegeland är lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg sedan 2012. Innan dess var han chefsrådman i förvaltningsrätten i mer än sex år. Han har också flera års erfarenhet av arbete som kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg och som rådman i Länsrätten i Vänersborg. Dag Stegeland förordnades som kammarrättsassessor 1989.

Dag Stegeland tillträder tjänsten som kammarrättspresident den 15 december i år.