Advokaten nr 7/2014

Snaran dras åt om krigsförbrytarna

En rad väpnade konflikter pågår runt om i världen. Många av de drabbade söker sig till Sverige för att undfly krigets fasor. Men bland de asylsökande finns också förövarna – de som har utsatt mängder av människor för lidande och allvarliga kränkningar. Frågan är hur väl rustat Sverige är för att hantera dessa krigsförbrytare och vilken betydelse lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som trädde i kraft vid halvårsskiftet får. Hittills har fyra personer i Sverige dömts för krigsförbrytelser, varav en för folkmord.

Läs mer

När järnrören tar över i domstolarna
och i riksdagen

Allmänhetens respekt för och tilltro till domstolarnas verksamhet förutsätter att domaren har en hög etik också privat, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Stockholm Human Rights Award tilldelas B'Tselem

Människorättspriset går till israelisk människorättsorganisation.

Läs mer

Krafttag mot hot och ordningsstörning i domstolar

Regeringens den 26 augusti 2014 aviserade krafttag mot hot och ordningsstörningar i domstolar är utmärkta och kommer inte en dag för tidigt. De föreslagna åtgärderna, men även andra, är starkt efterfrågade. Dessa bör snarast utredas och genomföras. Det anser lagmannen Mats Sjösten.

Läs mer

Investeringsskydd – garanti för demokrati?

Innebär investeringsskydd genom tvistlösningsklausuler om skiljeförfarande ett skydd för eller hot mot den demokratiska rättsstaten? Åsikterna går starkt isär.

Läs mer

Ingen brist på arbetsuppgifter
för de nya politiska ledarna

Sverige och Stockholm behöver givetvis ha konkurrenskraftiga skatter och välfungerande regelverk, skriver Maria Rankka, VD för Stockholms handelskammare.

Läs mer