Regeringen har utsett Lars Westbratt till statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lars Westbratt har arbetat i riksdagen sedan år 2000, senast som politisk sekreterare för socialdemokraterna i justitieutskottet. Han har en jur. kand.-examen från Göteborgs universitet, där han också har läst statskunskap.