Miljöpartiet har anslutit sig till överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna om att göra de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel permanenta från den 1 januari 2015 och om att tillåta hemlig rumsavlyssning även vid utredning av spioneri, enligt den förra regeringens proposition från april (prop. 2013/14:237).

Miljöpartiet har hittills varit kritiskt mot förslaget och har motionerat om att det ska avslås av integritetsskyddsskäl.

Nu har alltså Miljöpartiet kommit överens med Socialdemokraterna om att genomföra lagstiftningen om hemliga tvångsmedel – med tillägget att en särskild integritetsskyddsmyndighet ska inrättas, med uppgiften att samla tillsynen över integritetsfrågorna. Kravet på en samlad integritetsskyddsmyndighet har Miljöpartiet drivit sedan tidigare.