Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

september

 • 12 september 2014
  Medlingens dag 2014

  ”Framgångsfaktorer för familjemedling och brottsmedling” i Göteborg 13 november.

 • 12 september 2014
  Förstagångsvinnare tog hem advokat-SM i fotboll

  Gernandt & Danielssons herrar och DLA Nordics damer tog hem årets upplaga av advokat-SM i fotboll.

 • 12 september 2014
  Dom med anknytning till Yukos Oil

  Stockholms tingsrätt har meddelat en dom i ett mål mellan Ryssland och fyra spanska fonder. En tvist mellan Ryssland och fonderna hade avgjorts av en skiljenämnd, och tingsrätten anser att skiljenämnden var behörig att avgöra den tvisten.

 • 12 september 2014
  JO-kritik mot Kriminalvården

  Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, frivården Södertörn, för handläggningen av en personutredning enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.

 • 11 september 2014
  Stockholm Human Rights Award 2014 tilldelas B'Tselem

  Människorättspriset går till israelisk människorättsorganisation.

 • 10 september 2014
  Strafftidslagen ses över

  Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av strafftidslagen. Syftet är att presentera en ny, modern och användarvänlig lagstiftning.