Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brottsvinster ska kunna förverkas vid fler brott

Och fordon kan bli lättare att förverka vid trafikbrott.

Till det antal förslag om reformer inom det rättsliga området som regeringen har presenterat de senaste veckorna läggs nu förslag om att göra det lättare att förverka brottsvinster och fordon som har använts vid allvarliga trafikbrott.

Regeringen vill att förverkande av misstänkta brottsvinster ska kunna användas vid fler brott. I dag kan utvidgat förverkande av misstänkta brottsvinster användas vid brott som har minst sex års fängelse i straffskalan. Regeringens särskilda utredare har fått i uppdrag att ta fram lagstiftning som sänker tröskeln till brott med fyra år i straffskalan.

Regeringen vill också göra det lättare att utmäta egendom hos kriminella. Kriminella har ofta skulder hos kronofogden, men saknar ofta utmätningsbara tillgångar. Regeringen planerar att ge Kronofogdemyndigheten möjlighet att utmäta egendom, som påträffas av till exempel polisen eller Tullverket, på distans.

Regeringen överväger dessutom att ändra trafikbrottslagen så att fordon som har använts vid rattfylleri och allvarliga trafikbrott kan förverkas i större utsträckning än i dag.