Justitieombudsmannen förklarar i ett beslut att en rådman i södra Sverige inte kan undgå kritik. Kritiken gäller handläggningstiden av interimistiska yrkanden i ett vårdnadsmål. Målet var klart för interimistiskt beslut den 17 april 2013, men tingsrätten meddelade inte beslut om de interimistiska yrkandena om vårdnad, boende och umgänge förrän den 3 juni.

JO noterar att domstolar är skyldiga att handlägga interimistiska yrkanden i vårdnadsmål skyndsamt. JO konstaterar att ett så långt dröjsmål som i det aktuella vårdnadsmålet inte är förenligt med kravet på skyndsam handläggning och riktar kritik mot den ansvarige rådmannen.

JO:s beslut den 3 september 2014, dnr 3613-2013