Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Svea hovrätt bildar mediegrupp

Nio erfarna domare ska svara på pressens frågor.

Svea hovrätt har bildat en mediegrupp. Syftet är att underrätta hovrättens kontakt med journalister. Nio domare som har lång erfarenhet och kunskaper inom olika rättsområden ingår i mediegruppen.

Svea hovrätts mediegrupp ska besvara mediernas frågor av allmän och principiell karaktär. Frågor som gäller ett särskilt mål i hovrätten besvaras av de domare som dömer i målet.

Hovrätten publicerar regelbundet nyheter på sin webbplats www.svea.se och på sitt twitterkonto twitter.com/Sveahovratt.

I särskilt uppmärksammade mål ska handläggningen kunna följas steg för steg på webbplatsen.