Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nätkränkningar leder sällan till åtal

Anmälningar om hot och kränkningar leder sällan till åtal. Det konstaterar Brottsförebygganderådet (Brå) i en färsk rapport.

Brå fick 2013 i uppdrag av regeringen att klartlägga polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer som skett via internet. Studien bygger främst på en genomgång av 713 anmälningar och förundersökningar som anmäldes till polisen under 2012. Undersökningen visar att hela 96 procent av anmälningarna om hot och kränkningar lades ner av polis och åklagare. En förklaring till att många ärenden läggs ner är att den misstänkta gärningsmannen är under 15 år och därmed inte straffmyndig. Men den enskilt vanligaste förekommande nedläggningsorsaken är utrednings- eller bevissvårigheter. Det handlar dels om svårigheter att identifiera en misstänkt gärningsman, dels om svårigheter att åstadkomma en tillräckligt god stödbevisning.

Rapporten visar även att det finns tydliga skillnader när det gäller vilken slags nätkränkningar som riktas mot flickor jämfört med pojkar. Knappt en fjärdedel av de nätkränkningar som flickor anmäler handlar om bilder som publicerats av dem på internet. Pojkar anmäler oftast, i en tredjedel av fallen, att de ha fått motta dödshot eller hot om våld med vapen.

Läs hela rapporten: