Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vägledande uttalande om revisorsbrev

Advokatsamfundets styrelse ger etisk vägledning om uppgiftslämning vid revision i klientbolag.

Advokatsamfundets styrelse har gjort ett vägledande uttalande om hur en advokat enligt god advokatsed ska svara på en begäran från ett klientbolag, ett annat bolag inom samma koncern eller bolagets revisor om att lämna information i samband med revision av klientbolagets räkenskaper – ett så kallat revisorsbrev.

En begäran om revisorsbrev aktualiserar en rad etiska frågor och ansvarsfrågor, som styrelsen behandlar i det vägledande uttalandet.

Advokatsamfundets styrelses vägledande uttalande om revisorsbrev