Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förtroendet ökar för rättsväsendet

Och oron för brott minskar, visar Nationella trygghetsundersökningen.

Allt fler uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Det gäller särskilt unga människor. Samtidigt minskar människors oro för att de ska utsättas för brott. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU), 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade i dag den 13 januari.

I Sveriges befolkning i åldrarna 16–79 år är det 60 procent som uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Det innebär en ökning med 6 procentenheter sedan 2006. Lika stor andel, 60 procent, uppger att de har stort förtroende för polisen. På längre sikt är det förtroendet för kriminalvården som har ökat mest, från 29 till 42 procent. Ändå har kriminalvården fortfarande lägst förtroende av alla rättsväsendets myndigheter. Störst förtroende för rättsväsendet har ungdomar i åldern 16–19 år.

Den andel som oroar sig för att bli utsatt för överfall eller misshandel har minskat med en tredjedel,  från 15 procent år 2006 till 10 procent år 2014. Under samma period har oron för att utsättas för fordonsrelaterade brott minskat från 22 procent till 12 procent. Oron för bostadsinbrott har legat kvar på ungefär samma nivå, cirka 16 procent.

NTU visar att det samtidigt är allt färre som uppger att de tror att brottsligheten ökar kraftigt. År 2006 uppgav 41 procent att de trodde att brottsligheten ökar kraftigt. År 2014 hade andelen sjunkit till 25 procent. Det är den lägsta uppmätta nivån sedan mätningarna började.

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet. Den mäter också allmänhetens erfarenheter av rättsväsendet och förtroendet för rättsväsendet.

Nationella trygghetsundersökningen 2014 på Brås webbplats