Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Turkiskt lagförslag oroar landets advokatsamfund

Den turkiska regeringen vill genom ett nytt lagförslag kontrollera rätten för civila organisationer, som det turkiska advokatsamfundet UTBA, att fatta egna beslut.

Antas lagförslaget av parlamentet blir det omöjligt för civila organisationer att självständigt utfärda föreskrifter och cirkulär som reglerar hur det yrke de företräder ska utföras – sådana skrifter måste först godkännas av premiärministerns kansli.

”Vi befarar att de mänskliga rättigheterna är allvarligt hotade i Turkiet”, skriver det turkiska advokatsamfundet UTBA i ett brev till sina internationella kollegor.

UTBA är en ideell politiskt obunden sammanslutning som i dag arbetar enligt demokratiska principer. UTBA har rätt att anta bestämmelser om hur advokatyrket ska utövas. Advokatsammanlutningen har vidare rätt att övervaka att advokatkåren utöver yrket i överensstämmelse med turkiska advokatetiska regler.