Advokatsamfundets styrelse antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 8 maj.

Julia Asplund
Stockholmsavdelningen
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 Stockholm

Björn Bjuggren
Stockholmsavdelningen
Linklaters Advokatbyrå AB
Box 7833
103 98 Stockholm

Anna Blomgren
Stockholmsavdelningen
MAQS Advokatbyrå Stockholm AB
Box 7009
103 86 Stockholm

Andreas Carnheimer
Södra avdelningen
Advokatbyrån Sigeman & Co AB
Anna Lindhs plats 4
211 19 Malmö

Linda Danielsson
Stockholmsavdelningen
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
101 23 Stockholm

Daniel Daun
Södra avdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 4255
203 13 Malmö

Linn Ejderhamn
Stockholmsavdelningen
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
101 23 Stockholm

Johan Engström
Norra avdelningen
Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB
Box 136
971 04 Luleå

Daniel Fogelberg
Stockholmsavdelningen
Foyen Advokatfirma AB
Box 7229
103 89 Stockholm

Ludvig Frithiof
Södra avdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 4255
203 13 Malmö

Wictor Furman
Stockholmsavdelningen
Magnusson Advokatbyrå
Box 7413
103 91 Stockholm

Emilia Hempel
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Rodney Humphreys
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Martin Cullberg AB
Hantverkargatan 48
112 21 Stockholm

Kimmie Johansson
Södra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 4501
203 20 Malmö

Natalie Mihajlovic Kojadinovic
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Devlet AB
Box 3687
103 59 Stockholm

Per Åke Kvarnström
Västra avdelningen
Advokatfirman Kjällgren AB
Box 1
451 15 Uddevalla

Alexander Lindmark
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 1050
101 39 Stockholm

Annika Lundeslöf
Södra avdelningen
Advokatfirman VICI AB
Box 1209
221 05 Lund

Pontus Malmunger
Södra avdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291
203 14 Malmö

Christoffer Mangelus
Västra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 11235
404 25 Göteborg

Kristina Norberg
Stockholmsavdelningen
Jur. kand. Kristina Norberg
Brunnsgatan 6
111 38 Stockholm

Amanda Chafira Onval
Stockholmsavdelningen
Juristdomänen, Advokatfirman Endsjö AB
Skeppsbron 30, 1 tr.
111 30 Stockholm

Sofia Pedersen
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Natali Phalén
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 1050
101 39 Stockholm

Adrian Della Morte Pålstam
Stockholmsavdelningen
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 Stockholm

Henric Roth
Stockholmsavdelningen
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
101 23 Stockholm

Oscar Rydén
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm

Peter Sivenius
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Frenander AB
Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Maria Svedenström
Stockholmsavdelningen
Bird & Bird Advokat KB
Box 7714
103 95 Stockholm

Christoffer Thibblin
Stockholmsavdelningen
Hamilton Advokatbyrå KB
Box 715
101 33 Stockholm

Charlotta Weitner
Västra avdelningen
Advokat Stefan Andersson AB
Box 398
301 09 Halmstad

Utträdda ledamöter

Anna Arnesson, Kalmar, per den 1 maj 2015

Marcus Bergström, Göteborg, per den 27 april 2015

Peter Bäärnhielm, Stockholm, per den 31 mars 2015

Rashin Fardnicklasson, Stockholm, per den 1 maj 2015

Emma Ghaffari, London, per den 5 maj 2015

Roger Hellström, Stockholm, per den 17 april 2015

Emma Lenné, Stockholm, per den 24 april 2015

Li Grove Nielsen, Malmö, per den 30 april 2015

Jenny Nilsson, Stockholm, per den 21 april 2015

Johan Nylén, Stockholm, per den 15 april 2015

Anna Elisabeth Petersson, Stockholm, per den 30 april 2015

Gustaf Swedlund, Stockholm, per den 30 april 2015

Mårten Svensson, Stockholm, per den 1 maj 2015

Fredrik Vinstock, Stockholm, per den 1 april 2015