I gårdagens Rapport kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg forskningen från Uppsala universitet som visar att partitillhörighet påverkar Migrationsdomstolens utslag. Enligt studien ökar sannolikheten att få asyl om det sitter en kristdemokratisk nämndeman i domstolen. Sitter det en sverigedemokrat i domstolen minskar däremot sannolikheten att få asyl.

-Det visar på att det är ett systemfel vi har. Domare ska tillämpa lag. De ska givetvis inte ta med sig sina privata, vare sig religiösa eller politiska, åsikter in i sin dömande verksamhet. Det är grundvalen för hela vår rättstillämpning, sade Anne Ramberg.

På frågan om nämndemannasystemet borde skrotas eller göras om svarade hon:

-Det behöver göras om rejält.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson uttryckte också oro över resultatet i studien.

-Om det är sant är det mycket oroväckande. Det ska aldrig behöva finnas någon skugga att partipolitiska hänsyn spelar in i dömandet, sade han till Sveriges Radio.

Samtidigt håller han fast vid att nämndemännen fyller en viktig funktion i rätten.

-Jag tror att det har ett stort värde att ha människor med en bakgrund utanför juridiken som är med och tittar på fallen. Och det gäller både vanliga domstolar men också migrationsdomstolar, sade han 

 

Lyssna på inslaget med Anne Ramberg cirka 17.30 minuter in i sändningen:

 Lyssna på radioinslaget med Morgan Johansson: