Advokater hanterar en mängd känsliga personuppgifter, om klienter och andra, inom ramen för sin affärsverksamhet. Informationen kan lätt hamna i orätta händer om någon obehörig får tillgång till advokatens bärbara dator, mobiltelefon eller Ipad.

Går känsliga uppgifter förlorade kan det leda till att advokaten blir stämd, bötfälld eller förlorar sitt goda rykte. Det är anledningen till att amerikanska advokatbyråer i allt större utsträckning tecknar försäkringar för att skydda sig mot it-brottslighet, något som redan är vanligt i många andra branscher.

 

Läs hela artikeln i ABA Journal: