Det visar en studie från Uppsala universitet, som för första gången kvantitativt undersöker hur nämndemannasystemet fungerar i praktiken. Till exempel beviljar nämndemän som nominerats av Sverigedemokraterna i mindre utsträckning asyl till flyktingar och de med kristdemokratisk bakgrund i större utsträckning än andra partier.

I Sverige radio rapporterar man om frågan och därefter samtalar Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekretare, och Marika af Winklerfelt, vice ordförande för Nämndemännens riksförbund.

-Den (studien) bekräftar att det är ett systemfel som vi har. Och det gör även den här diskussionen, sa Ramberg.

 

Lyssna på inslaget

 

Läs mer