-Det är oacceptabelt att det ser ut så här, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en intervju med tidningen.

Varje vecka ställs ungefär 300 rättegångar in, visar statistik som Domstolsverket har tagit fram. Så har det sett ut i många år. För att komma till rätta med problemet infördes en lag den 1 juli 2014 som gör att domstolarna kan använda sig av sanktioner och tvångsmedel för dem som inte kommer till en rättegång. Fängelsestraffet för en åtalad person som döms i sin frånvaro höjdes från tre till sex månader. Möjligheten att använda förenklad delgivning utökades också. Men lagen har knappt haft någon effekt, visar DN:s genomgång. Under årets första tre månader ställdes 23 procent av huvudförhandlingarna in, jämfört med 24 procent under samma period 2014.

Omtagna och inställda rättegångar innebär en stor kostnad för samhället – omkring 200 miljoner kronor per år.

-Det är ett stort problem. Det är en kostnad för samhället som är oacceptabel. Det är också alarmerande eftersom det trycker undan andra rättegångar som borde behandlas tidigare. De är oerhört svårt för domstolarna att planera sin verksamhet, säger Anne Ramberg till tidningen.

 

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter: