Efter intensiva förhandlingar träffade Europeiska kommissionen och USA den 2 februari en överenskommelse om ett nytt regelverk för överföring av personuppgifter mellan EU och USA.

Enligt EU:s dataskyddsregler får personuppgifter föras över till länder utanför EU och EES bara om de har adekvat skydd för uppgifterna. USA har inte ansetts nå upp till det kravet.

Fram till i höstas var det ändå möjligt att överföra personuppgifter till USA genom det så kallad safe harbor-systemet. Systemet innebar bl.a. att företag och organisationer i USA försäkrar att de följer vissa dataskyddsregler. Men i sin dom i ”Facebook-målet” den 6 oktober 2015 underkände EU-domstolen systemet. Domstolen ogiltigförklarade EU-domstolen kommissionens bedömning att de så kallade Safe Harbor-principerna säkerställer ett adekvat skydd. Det innebär att överföringar av personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens beslut blev olagliga.

Under hösten har Europeiska kommissionen och USA fört intensiva förhandlingar för att komma överens om ett nytt system som kan ersätta safe harbor-systemet. Förhandlingarna har nu resulterat i en överenskommelse som ska möjliggöra överföring av personuppgifter från EU till USA.

Det nya systemet ska omfatta stränga krav på amerikanska företag som vill importera personuppgifter från EU och tydliga skyddsåtgärder och insynskrav.

För att det nya regelverket ska kunna tillämpas måste Europeiska kommissionen att fatta beslut enligt överenskommelsen.

Europeiska kommissionens pressmeddelande om överenskommelsen