Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett om och i så fall på vilket sätt hanteringen av forensiska undersökningar kan förändras för att bidra till kortade häktningstider.

Kartläggning visar att forensiska undersökningar förekommer i 40 procent av de ärenden där det finns någon häktad. Hanteringen av forensiska undersökningar kan därför, enligt utredningen, påverka häktningstiden i många, men långt ifrån alla ärenden. Enligt Statskontorets bedömning har den forensiska verksamhet som bedrivs vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) störst inverkan på häktningstidernas längd.

För att handläggningstiderna för forensiska undersökningar ska kortas lämnas i rapporten förslag på vad som kan göras för att fler av de beställningar som kommer in till NFC ska vara kompletta och relevanta samt åtgärder för att påskynda NFC:s egen hantering av de analyser som beställs.

”För att korta häktningstiderna är det i första hand relevant att effektivisera hanteringen av forensiska undersökningar i de ärendeslag där häktningstiderna är längst och andelen häktade är störst. Det gäller vålds- och sexualbrott, tillgreppsbrott, narkotikabrott och bedrägeribrott”, skriver Statskontoret i rapporten.

 

Läs hela rapporten: