Unga människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är överrepresenterade både när det gäller att vara utsatta för brott och att begå brott. Deras rättssäkerhet kan förbättras om rättsväsendet har kunskap att anpassa sitt bemötande. Inom projektet ska rättsväsendet, pedagoger och unga med funktionsnedsättningar utforma en utbildningsmodell tillsammans med Brottsofferjouren och Riksförbundet Attention.