Nu finns möjlighet att ansöka om medel från Advokatsamfundets understödsfond och Emil Heijnes fond. 

Läs mer om understödsfonden!

Läs mer om Emil Heijnes fond!