Anna Alaburda, 37 år, från Kalifornien tog examen från juristutbildningen Thomas Jefferson School of Law med toppbetyg 2008. Trots att det har gått åtta år sedan hon avslutade studierna har hon ännu inte fått ett heltidsjobb som jurist, ett öde hon delar med många andra amerikaner som har en examen i juridik.

Anna Alaburda anklagar Thomas Jefferson School of Law för att ha lämnat oriktiga uppgifter om möjligheterna att få jobb efter avslutad utbildning för att locka till sig studenter. Hon hävdar att hon aldrig hade gått utbildningen och tagit dyra studielån, som i dag uppgår till motsvarande 1,5 miljoner kronor, om hon hade vetat att juristutbildningens sysselsättningsstatistik inte var rättvisande.

En domstol i San Diego tar nu upp målet. Det är första gången som en domstol tar upp ett ärende där en före detta juridikstuderande stämmer en juristutbildning.

Ytterligare femton missnöjda juridikstudenter har försökt att ställa olika amerikanska juristutbildningar till svars de senaste åren – men utan framgång. Domstolarna i städer som Illinois, Michigan och New York – städer där det har kommit in flera liknande stämningsansökningar – ansåg att studenterna hade läst juridik på egen risk och att de borde ha förstått att det inte finns några garantier för att en utbildning ska leda till en anställning. 

Läs hela artikeln i The New York Times