Till följd av de ökade migrationsströmmarna under sommaren och hösten 2015 förändrade Ungern sina asyllagar. Förändringarna innebär, enligt Migrationsdomstolen, att mänskliga rättigheter åsidosätts. Asylprocessen har bland annat påskyndats så mycket att det i princip är omöjligt att få internationellt skydd i Ungern. Personer som kommer till Ungern via Serbien riskerar också att skickas tillbaka till de länder de passerat under flykten. I slutänden kan de därmed hamna i det land som de har flytt ifrån utan att ha fått sina asylskäl prövade. Det innebär i förlängnigen en risk för att dessa personer utsätts för omänsklig eller förnedrande behandling i strid mot artikel 3 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, skriver Förvaltingsrätten i Stockholm i ett pressmeddelande.

Migrationsdomstolen bedömer att Ungen inte respekterar principen om non-refoulement, det vill säga att personer inte får skickas tillbaka till gränsen mot ett område, där deras liv eller frihet hotas på grund av skäl som anges i flyktingdefinitionen.

Migrationsdomstolens två domar innebär att överföringen av asylsökande från Sverige till Ungern upphör, förutsatt att de asylsökande reste in i Ungern via Serbien. Ärendena återförvisas till Migrationsverket, som ska avgöra om asylansökningarna ska prövas i Sverige eller i något annat EU-land.

 

Läs domarna:

UM 587- 16

UM 761-16

Läs den ungerska Helsingforskommitténs rapport om Ungerns asylregler.