Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) publicerar regelbundet ett nyhetsbrev, CCBE-Info. Nu finns den senaste utgåvan, nr 49, tillgänglig på webben.

Ur innehållet:

CCBE anser att det är viktigt att det finns advokater närvarande vid de center där flyktingar registreras, för att informera flyktingarna om vilka rättigheter och skyldigheter de har.

Den 21 oktober anordnar CCBE en stor konferens i Paris om innovation och framtiden för advokatyrket.

CCBE:s människorättspris 2015 gick till den azeriska människorättsadvokaten Intigam Aliyev och den kinesiska advokatbyrån Fengrui.

Ett nytt europeiskt rättsforum lanserades i februari.

CCBE:s årsredovisning för 2015 presenterades i Wien.

 

CCBE-Info nr 49 på engelska

CCBE-Info nr 49 på franska