Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kvällsseminarium: Sannolikt flera felaktigt dömda i Sverige

Välkomna till kvällsföreläsning med Moa Lidén den 29 november 2018 kl. 18.15 i Stockholm.

Advokat i framtiden bjuder tillsammans med Hildary in till en kvällsföreläsning som gästas av Moa Lidén, universitetsadjunkt, forskare och doktor i allmän rättslära.

Moa Lidén

Föreläsningen äger rum torsdagen den 29 november 2018 kl. 18:15–19.30 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. Kaffe och wrap serveras från kl.18:15. Kom gärna i god tid. Vi inleder med mingel och wrap samt kaffe.

Moa Lidén är universitetsadjunkt och doktor i allmän rättslära vid juridiska institutionen, Uppsala Universitet. I september 2018 disputerade hon med sin avhandling “Confirmation Bias in Criminal Cases”. Avhandlingen belyser felkällor i mänskligt beslutsfattande, med ett särskilt fokus på svenska poliser, åklagare och domares beslutsfattande inom ramen för brottmålsprocessen. I sin forskning har Moa Lidén utifrån statistiska beräkningar konstaterat att det sannolikt finns fler som är felaktigt dömda än som beviljas resning.

Varmt välkomna!

Anmälan

Anmälan sker via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se (uppge eventuell födoämnesallergi). Anmälan är bindande. Vänligen betala därefter in 125 kr (inklusive moms) till bankgironummer 5148-7759. På inbetalningen anges referens 4324 samt namn på den deltagare som betalningen avser.

Sista dag för anmälan är måndagen den 26 november 2018.