Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Workshop: Företagande och mänskliga rättigheter för advokatbyråer

Advokatsamfundet den 19 november kl 8.30-13.00.

Advokatsamfundet inbjuder till en workshop på temat företagande och mänskliga rättigheter för advokatbyråer.

I juni 2016 infördes en ny bestämmelse om upprätthållande av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten i de vägledande reglerna om god advokatsed (2.9 VRGA, cirkulär nr 17/2016). I samband med detta publicerade Advokatsamfundet även riktlinjer för hur frågor om företagande och mänskliga rättigheter ska bli en naturlig del i svensk advokatverksamhet. Dessa riktlinjer har utarbetats mot bakgrund av den skyldighet för advokatbyråer att värna mänskliga rättigheter som följer av FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP) och de rekommendationer i dessa frågor som lämnats av den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA).

Advokatsamfundets riktlinjer betonar vikten av utbildning och kunskapsspridning för att praktiskt implementera dessa principer om mänskliga rättigheter i den dagliga advokatverksamheten. Med anledning av detta arrangeras den 19 november en halvdags workshop för att närmare presentera den nya etiska regleringen, riktlinjerna och FN-principerna som dessa bygger på samt bjuda in till gemensam diskussion om potentiella dilemman en advokatbyrå kan ställas inför när juridiska tjänster tillhandahålls med beaktande av denna reglering.

Program:

8.30–9.00 Registrering och kaffe

9.00–9.10 Advokatsamfundets reglering och riktlinjer (advokat Jan-Mikael Bexhed)

9.10–10.00 Genomgång av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (Vinge/MSA)

10.00–10.30 Närmare genomgång av Advokatsamfundets reglering och riktlinjer (Vinge/MSA)

10.30–11.30 Dilemmaövningar och diskussion i grupp (Vinge/MSA)

11.30–12.00 Avslutande frågor och kommentarer

12.00–13.00 Gemensam lunch

Anmälan

Bindande anmälan sker via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se (ange ev. önskemål om specialkost) och genom inbetalning av 125 kr (inklusive moms) på bankgironummer 5148-7759. OBS! Ange referens Workshop och ditt namn/samtliga deltagares namn på inbetalningen.

Vänligen invänta bekräftelse på din anmälan före inbetalning då antalet platser är begränsat.

Sista dag för anmälan är den 14 november 2018.

Varmt välkomna!