Till Advokatsamfundets ledamöter

Valberedningen ska i enlighet sina instruktioner ge Advokatsamfundets ledamöter möjlighet att lämna förslag till valberedningen för valberedningens övervägande inför valet av styrelseledamöter och ledamöter av disciplinnämnden. Inför valet av huvudstyrelse 2022 ska valberedningen föreslå nya styrelseledamöter. Valberedningen ska även föreslå nya ledamöter till disciplinnämnden. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater från samtliga avdelningar.

Förslag skickas till Valberedningen@advokatsamfundet.se senast den 10 januari 2022. Förslaget ska förutom namn även innehålla en kort beskrivning av kandidatens verksamhetsinriktning samt vilken avdelning kandidaten tillhör.