Med start i dag fram till julafton publiceras varje dag en lucka, som en händelse på Instagram, med en inbjuden gäst i Advokatsamfundets julkalender.

Medverkar gör ordföranden i Advokatsamfundets styrelse Eva-Maj Mühlenbock, generalsekreterare Mia Edwall Insulander, disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson, ledamöterna i styrelsen med flera. Advokatsamfundets konto på Instagram heter sveriges_advokatsamfund.

Julkalender-2021-webbild_736.jpg