Advokater lever farligt i talibanernas Afghanistan. Många advokater, inte minst kvinnor, vittnar om dödshot och förföljelse, vilket fått Rådet för advokatsamfund i Europa, CCBE, att reagera.

I ett gemensamt upprop uttrycker nu en rad advokatorganisationer, däribland Sveriges advokatsamfund, sin oro över utvecklingen.

Advokatorganisationerna konstaterar bland annat att många advokater fram till talibanernas maktövertagande arbetat aktivt för mänskliga fri- och rättigheter i Afghanistan. Aktiviteten gör att den nya regimen starkt misstror advokaterna.

Förutom hot och trakasserier från regimen riskerar advokaterna också hämndaktioner från de många tidigare fångar som släppts av talibanerna. Omkring 30 000 dömda brottslingar har släppts ur fängelse. Runt 10 000 av dessa beräknas kunna utgöra en fara för advokater, antingen för att de är missnöjda med sina försvarare eller för att de kan tänkas rikta sin ilska mot advokater som företrätt brottsoffer.

Mest utsatta är kvinnliga advokater. Förutom att de berövats sin rätt att verka inom yrket har åtminstone en kvinnlig advokat dödats och ytterligare minst två har vittnat om tortyr.

Det oberoende afghanska advokatsamfundet har stängts av talibanerna, och många tidigare företrädare för samfundet lever under hot.

Advokatorganisationerna uppmanar nu i sitt upprop världens stater att ge skydd åt de hotade afghanska advokaterna, exempelvis genom att bistå dem med evakuering och tillfälliga uppehållstillstånd. Dessutom uppmanas talibanregimen att bevara och erkänna landets oberoende advokatsamfund.

Läs uppropet.