Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkade idag den 8 november i P1-programmet Nordegren & Epstein, för dagen lett av Daniel Alling och Louise Epstein.

Samtalet handlade om god advokatsed och mediernas rapportering om ”gangsteradvokater”. Mia Edwall Insulander fick möjlighet att förklara vad god advokatsed innebär, hur den skapas och hur Advokatsamfundet nu arbetar med en förstärkt etiksatsning.

– God advokatsed utvecklas hela tiden, den är inte statisk, sa Mia Edwall Insulander bland annat, och klargjorde hur disciplinnämnden tolkar och skapar praxis på samma sätt som domstolar skapar praxis för lagar.

Mia Edwall Insulander vände sig också mot generella krav på hårdare tag mot advokater.

– Vi utesluter inte för sakens skull, utan disciplinnämnden prövar varje ärende för sig, sa hon.

Hör intervjun i Nordegren & Epstein.