På EU:s e-juridikportal har publicerats en vägledning om flyktingbarn från Ukraina och gränsöverskridande rättsliga frågor med anknytning till deras situation.

Vägledningen finns på svenska och andra språk på e-juridikportalen som text och i PDF-format.

I inledningen till vägledningen står:

”Rysslands militära aggression mot Ukraina väcker frågor om situationen för flyktingbarn som fördrivits från Ukraina till Europeiska unionen. Frågan blir ännu mer komplicerad när dessa barn separeras från sina familjer, antingen för att familjerna har stannat kvar i Ukraina eller för att de har flytt till en annan medlemsstat.

Det är nu brådskande att se till att dessa barn skyddas mot risken för våld, utnyttjande, olaglig adoption, bortförande, försäljning eller barnhandel. Därför är det av största vikt att använda de instrument som skyddar dessa barns rättigheter.

Det finns europeiska och internationella rättliga instrument som säkerställer skydd av barn och som innehåller särskilda bestämmelser om skydd av och stöd till barn som tillfälligt eller permanent berövats sin familjemiljö, exempelvis i nödsituationer såsom väpnade konflikter.”